Wednesday, June 15, 2011

Nisha Adhikari Lates Collections

Nisha Adhikari
                            Nisha Adhikari Best Snap
Nisha Adhikari
                             Another Best Snap
Nisha Adhikari
                                 Nisha Adhikari
Nisha Adhikari
                                   Nisha Adhikari
Richa, Karma and Nisha
                    Richa, Karma and Nisha Adhikari
Nisha Adhikari
                      Nisha Adhikari holding a camera
Nisha Adhikari
                           Nisha Adhikari in United States

                       Nisha Adhikari

          Reecha Sharma, Nisha Adhikari kissing actor Karma Shakya
Nisha Adhikari
Nisha Adhikari
Stunning Nisha Adhikari
                                    Nisha Adhikari
Nisha Adhikari
                                  Nisha Adhikari holding a kite
Nisha Adhikari
Nisha Adhikari
Nisha Adhikari
                           Nisha Adhikari with a painting

Nisha Adhikari
                        Nisha Adhikari with 'First Love' team
Nisha Adhikari
                                          Nisha Adhikari
Nisha Adhikari
                           Nisha Adhikari in 'First Love'
Nisha Adhikari
                       Nisha Adhikari in 'First Love'

Nisha Adhikari
                                       Nisha Adhikari

                                       Nisha Adhikari
Nisha Adhikari
Nisha Adhikari smiling